Pastāvīga izziņošana

Vienmēr esiet zinīgi!

Atteikšanās no kupona

Atsakoties no Kupona, patērētājs vienlaikus atsakās no iegādātās preces vai pasūtītā pakalpojuma.

Patērētājs ir tiesīgs atteikties no jau saņemtās preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas brīža, savukārt termiņš, lai atteiktos no pakalpojuma – 14 dienas no pakalpojuma pasūtīšanas brīža, t. i., no kupona pirkuma brīža. Patērētājs nav tiesīgs atteikties no pakalpojuma, ja šajā termiņā jau ir sākta pakalpojuma sniegšana.

* Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ;

* Ja patērētājs atdod atpakaļ preci tādēļ, ka prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam 7 dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

Nauda tiks pārskaitīta atpakaļ uz pircēja kontu 20 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Ja pircējs atsakās no kupona, naudu iespējams pārskaitīt atpakaļ tikai uz to konta numuru, no kura tika veikts pirkums.

Atteikuma veidlapu jautāt rakstot uz info@l-sante.lv

Ja naudas līdzekļu atdošana paredz arī to, ka pircējam ir jāatdod atpakaļ prece, Pircējs ir atbildīgs par to, lai atteikuma tiesību darbības termiņa laikā tiktu saglabāta preces sākotnējā kvalitāte un izskats. Pircējs ir atbildīgs par jebkāda veida preces vērtības samazināšanos, ja prece tikusi izmantota tādā veidā, kas nav savietojams ar pareizas lietošanas principiem, tai skaitā prece izmantota citiem mērķiem, kas nav saistīti ar preces īpašībām vai darbību. Precei ir jābūt nebojātai, nezaudējušai savu sākotnējo izskatu (uz preces jāatrodas nebojātām etiķetēm, nedrīkst būt noņemta aizsargplēve utt.) un nelietotai. Preci nepieciešams atdot atpakaļ tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kā arī kopā ar preces piegādes dokumentu, lietošanas instrukciju un citiem preces piederumiem.

Izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

Atgādinām, ka saskaņā ar LR likumdošanu, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:


  • iegādājoties video vai audio ierakstu vai arī datorprogrammu, ja šādas preces iepakojums ticis atvērts;

  • avīžu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādes gadījumā;

  • slēdzot līgumus, kas saistīti ar loterijas vai azartspēļu pakalpojumiem;

  • slēdzot līgumus izsolēs;

  • pārtikas preču, dzērienu un citu tūlītējās lietošanas preču piegādes gadījumā;

  • slēdzot līgumu par izvietošanas vai transportēšanas pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus nepieciešams nodrošināt noteiktā termiņā (piemēram, aviobiļetes vai viesnīca, kas rezervēta internetā);

  • iegādājoties lietas, kas tiek veidotas pēc pasūtījuma vai arī ir neaizvietojamas, kā arī iegādājoties lietas, kas ātri bojājas vai tiek ātri patērētas;

  • ja preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

  • slēdzot līgumu par pakalpojuma veikšanu, ja ar patērētāja piekrišanu šī pakalpojuma veikšana ir sākta līdz 14 dienu termiņa beigām, kā arī pakalpojuma sniedzējs ir informējis patērētāju par to, ka nebūs iespējams izmantot atteikuma tiesības.

Ja kupons tika izmantots, taču pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces vai pakalpojuma kvalitāti, ar lūgumu atdot par kuponu iztērētos naudas līdzekļus jāvēršas pie preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja.